Ransomware i nasilające się zagrożenie

Czy kopie zapasowe wystarczą?

 

chmura_rekaRansomware to nasilające się zagrożenie. I nie mówimy tutaj tylko o firmach ale także o użytkownikach domowych. Ransomware atakuje nie tylko komputery ale i urządzenia sieciowe.
Remedium na to, są zawsze dostępne i przechowywane zdalnie aktualne kopie zapasowe.
To prosta, lecz bardzo skuteczna metoda minimalizacji zagrożeń ze strony oprogramowania ransomware. Serwer QNAP NAS wydaje się być dobrym centrum kopii zapasowych, bowiem oferuje on kompleksowe funkcje tworzenia kopii zapasowych oraz umożliwia tworzenie migawek. Read the rest of this entry »

Bezpieczeństwo kart bankowych

Jak chronić swoje karty bankowe?

kartaWedług danych Narodowego Banku Polskiego aż 66% Polaków posiada karty bankowe. Rozwój elektronicznych produktów bankowych to wiele korzyści, ale też przyczyna wielu przestępstw w tej dziedzinie, które z roku na rok wzrastają w naszym kraju. Żeby się przed nimi uchronić warto przestrzegać kilku najprostszych zasad bezpieczeństwa, m.in. niszczyć niepotrzebne karty bankowe.
Read the rest of this entry »

Ochrona Informacji

Co trzecia firma zwiększy budżet na ochronę informacji

Baza_danychCoraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę z dużej wartości informacji. Badania pokazały, że o jej bezpieczeństwo martwi się 3/4 organizacji i uważa za jeden z priorytetów. Polscy przedsiębiorcy również są coraz bardziej świadomi zagrożeń, jakie niosą za sobą wycieki poufnych danych. Realne straty finansowe, a co za tym idzie wizerunkowe spowodowane utratą informacji deklaruje ponad 31% organizacji, a blisko 97% badanych uważa, że warto inwestować w środki zapobiegające wyciekom danych. Eksperci twierdzą, że to początek rewolucji w polskich firmach i instytucjach publicznych bowiem machina ochrony dachy ruszyła. Read the rest of this entry »

Dane w chmurze

Czy są bezpieczne?

chmura_cyfryzacjaChmuryzacja postępuje, czy nam się to podoba, czy też nie. Na polskim rynku przybywa firm, które dostrzegły w modelu cloud computing nowe możliwości biznesowe i szansę na zmaksymalizowanie zysków.

Czynnikiem powodującym wzrost chmuryzacji w naszym kraju jest także szybki rozwój polskiego rynku centrów danych. Fachowcy twierdzą, że przyrost kształtuje się na poziomie 15-20 proc. Dostawcy dzięki temu mają do dyspozycji coraz większą ofertę profesjonalnych obiektów kolokacyjnych, w których mogą lokować swoje chmury – zarówno te prywatne, jak i te publiczne. Read the rest of this entry »

Nasze dane w internecie

8 milionów potencjalnych ofiar….

sejfObecnie szacuje się, że z banku przez internet w sposób aktywny korzysta w Polsce ok. 8 milionów osób.
Ponad 2 miliony osób wykonuje operacje finansowe, łącząc się z bankiem za pomocą aplikacji mobilnych. Chyba nikogo to nie dziwi, a liczba ta wciąż rośnie. Temat bezpieczeństwa właśnie w tym kontekście wywołuje duże emocje. Twórcy zabezpieczeń zostają zmuszeni do wytężonej pracy w poszukiwaniu idealnej metody autoryzacji operacji bankowych. Niestety funkcjonujące obecnie metody, nie gwarantują 100-procentowego bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że niektóre z tych metod, np. kody SMS zapewniają różny stopień bezpieczeństwa ale nie 100 procentowy.  Z przepracowanej analizy jasno wynika również,  jak istotnym elementem systemów autoryzacji transakcji jest ich użytkownik. Read the rest of this entry »

Polska tonie w biurokracji

Do E-państwa nam daleko

segregatoryW Polsce prawdziwą zmorą urzędników są najróżniejsze wnioski o udostępnienie danych osobowych, składane przez inne urzędy. W większości przypadków brakuje jednoznacznych przepisów regulujących tę kwestię. Wobec tego dane czasem są udostępniane, a czasem nie. Zależy to od ogólnego widzimisię urzędnika i od tego  jak mocno zdeterminowany jest podmiot wnioskujący. Niestety zdarzają się przypadki, kiedy udostępnienie danych osobowych narusza prawo do prywatności. Oczywiści przypadki działające w drugą stronę również się zdarzają.  W zupełnie nieuzasadnionych przypadkach, chroniąc dane osobowe, urzędnicy nie mogą np. wydać decyzji administracyjnej, a to skutkuje tym, że postępowanie trwa i trwa. Read the rest of this entry »

X-Road

Zadba o bezpieczeństwo naszych danych

ChmuraEstonia to bardzo zinformatyzowane państwo. Służba zdrowia, sądownictwo, to tylko niektóre dziedziny życia, do których zawitała cyfryzacja.
Czy to wszystko przyszło Estończykom szybko i łatwo?
Otóż nie. Jedną z pierwszych barier do przełamania była obawa obywateli o ich dane osobowe. Takie bariery drzemią w niejednym obywatelu, niejednego państwa.
Na co dzień jesteśmy epatowani przez kino i książki wizjami wieszczącymi totalną inwigilację obywateli. Read the rest of this entry »

Co to znaczy niszczyć dane?

Niszczenie danych

Cloud_ComputingCechą wspólną wszystkich przepisów dotyczących usuwania danych jest ich swoista ogólność. Pozostawia to przedsiębiorcom i instytucjom pewną swobodę decyzyjną w zakresie doboru metod i sposobów realizacji wymogów prawa. Jednocześnie zastrzega, że musi być to metoda gwarantująca skuteczność usunięcia zapisanych na nich informacji. Read the rest of this entry »

Bezpieczeństwo danych osobowych

E-państwo a nasze dane osobowe

cloud-computingProces informatyzacji przyczynia się do ogromnych zmian w każdej dziedzinie naszego życia. Powrót do przelewów bankowych w okienku pocztowym wydaje się wielkim nonsensem. Z dnia na dzień coraz więcej transakcji jest zawieranych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
Powoli, bo powoli zmiany zachodzą również w sferze administracji publicznej. Za pośrednictwem platformy e-PUAP możemy teraz dokonać wielu czynności bez konieczności wychodzenia z domu. Jest też niestety drugie dno tego postępu, bowiem wszystkie nowości wywołują również obawy. Szczególnie uważnie należy przyjrzeć się wpływowi nowych technologii na nasze prawo do prywatności. Read the rest of this entry »

Dane można odzyskać!

Straciłeś dane?

Witualna_maszynaFaktem jest, iż zdecydowana większość dokumentów w dzisiejszych czasach ma postać cyfrową.  Dokumenty wytwarzane przez firmy i osoby prywatne zarówno w Polsce, jak i na świecie powodują zapotrzebowanie na coraz większe przestrzenie w podsystemach dyskowych. Jak podają dane statystyczne, prawie 90 procent z nich nigdy nie będzie wydrukowana. Choć pozostaną one jedynie w pamięci firmowych dysków komputerowych, kart pamięci i innych nośników, to muszą być w razie gdyby np. US lub ZUS wyraził chęć przejrzenia tychże dokumentów. Na świecie coraz to nowsze odmiany nośników danych wchodzą na rynek. Read the rest of this entry »